Prov och Träning

RR prov och vikten av att göra den.

Då våra Baraker är relativt stora och långbenta hundar lämpar dem ju inte för rådjursjakt. I dessa tider då det finns sociala medier och många som är emot jakten är det av ännu större vikt att vi jagar med god jakt etik. Därför uppmanar vi i klubben att alla Barak ägare tar sitt ansvar och tränar alla jagande Baraker till att bli rådjursren. Det krävs tålamod och arbete. RR träning måste ske parallelt med jakt träning på vildsvin. Allting är en balans mellan positivt och negativt. Börja inte för tidigt om hunden är för ung eller omogen ännu, för då kan han uppfatta att all jakt är “fel”. Men här kommer lite tips att jobba med.1. Grund lydnaden är ett måste. Ett inlärd kommando när hunden gör fel.(NEJ!) 2.provocera hunden i koppel med rådjur. när hunden uppfattar doften av rådjur måste den blixtsnabb, i rätt ögonblick korrigeras. NEJ! 3.Upprepa proceduren och när det verkar fungera så använder man sig av en långlina, så hunden inte är under direkt kontroll av föraren längre. 4.släppa på färsk löpa och testa. Om hunden går på slaget/börjar jaga få stopp på drevet och eventuellt lägga hunden på spåret i några minuter och tala om att du inte gillar detta. Visa hundar kommer att förstå ganska fort vad som gäller och andra kräver mera tid. Även när hunden har fattat och även när du har gjort RR prov ska man fortsätta befästa hundens olust för rådjur vid varje tillfäle som ges. RR är lika viktigt som en god jaktprestation. Använd tiden mellan jaktsäsongerna till RR träning och tveka inte att be om hjälp av kunniga hund tränare om du är osäker. Lycka till!

Injagning och prägling.

Injaging och prägling på rätt vilt kan/bör man börja med redan i valp stadiet. Viltsvinsklövar eller skinn i valplådan att leka med, lägga enkla spår, mycket tid i skogen och uppmuntra hunden när de visar intresse för de rätta dofter. Man kan be sina jaktkamrater att höra av sig när det har skjutits vildsvin på åtel tex, så den unga hunden kan få leta upp det,även om den ligger på skottplatsen, och berömmas och uppmuntras. När hunden är lite äldre och mogen kan man boka tid i vildsvinshägn, så man under kontrolerade förhållanden kan introducera hunden för vildsvin, eventuellt i lina. Släpp aldrig hunden på vildsvin för tidigt och utan erfarenhet, då dem då lätt kan bli skrämda och inte kommer att ha lust/mod att jaga vildsvin i framtiden. Skynda långsamt och be om hjälp av de stora erfarna vildsvins hägnen som finns i Sverige om man behöver det. LYCKA TILL!

http://www.mamimajakt.se Hundträning med kompetent och erfaren personal.