Kontakt

Vill du ha personlig kontakt, eller mer information så skicka mail till info@svenskabarakklubben.se

Eller kontakta någon i styrelsen, du hittar telefonnummer under fliken “Styrelsen”

VILL DU BLI MEDLEM I KLUBBEN?
Ta kontakt med vår kassör Adnan eller sätt in 270kr på bankkonto för enskild medlem eller 300kr för familjemedlemskap SEB:5694 05 892 01
eller via Swish på nr.073-5395953. Glöm inte ditt namn och adress.
Genom att bli medlem stödjer du klubben och att marknadsföra Baraken i Sverige. Du kommer även bli kallad till möten och aktiviteter i klubben.

Du får även gärna ta kontakt om du vet något intressant som har hänt i landet eller internationellt som har med (din) Barak att göra.

Vi finns även på Facebook