Kontakt

Vill du ha personlig kontakt, eller mer information så skicka mail till:

info@svenskabarakklubben.se

Eller ta kontakt med någon i styrelsen:

Styrelsen Barak klubben:

Mirjam Olofsson, ordförande och avelsfrågor, representant SSDV.  Tel: 0735-353825  stall_bmw@hotmail.com

Agneta Ytterstedt, sekreterare. Tel:0730-794521
agneta.y@telia.com

Adnan Spahic, kassör och avelsfrågor. Tel: 0735-395953. adnanspahic73@gmail.com

Nermin Avdagic, valberedning, Tel:0739-22 58 39 avdagic@hotmail.com

Björn Olofsson, valberedning, sammankallende. Tel: 0708-381305.
stall_bmw@hotmail.com

Dennis Ytterstedt, suppleant. Tel: 0702-541997.
dennis.y@telia.com

Mats Nilsson, suppleant. Tel:0706-406178
jajjenjakt@gmail.com

Erik Lindholm, revisor. Tel: 054-861258.
roxvilda@hotmail.com

Bengt Wenderyd, ledamot RAS
bengt.wenderyd@bredband.net

VILL DU BLI MEDLEM I KLUBBEN?
Ta kontakt med vår kassör Adnan eller sätt in 270kr på bankkonto för enskild medlem eller 300kr för familjemedlemskap SEB:5694 05 892 01
eller via Swish på nr.073-5395953. Glöm inte ditt namn och adress.
Genom att bli medlem stödjer du klubben och att marknadsföra Baraken i Sverige. Du kommer även bli kallad till möten och aktiviteter i klubben.

Du får även gärna ta kontakt om du vet något intressant som har hänt i landet eller internationellt som har med (din) Barak att göra.

Vi finns även på Facebook