Om Rasen

I Sverige kallas Bosanski ostrodlaki gonic barak för Bosnisk stövare eller Barak.
Baraken tillhör gruppen “Drivande vildsvinshundar” och vår rasklubb heter numera SBBK, Svenska Bosniska Barak klubben och vi är en egen klubb som är ansluten till SSDV-Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar.
Baraken är en strävhårig stövare som är särskilt lämplig som drivande vildsvins hund. En del Baraker har också ställande egenskaper. Baraken är en relativt ny ras i Sverige men har funnits i ursprungslandet sedan 1800 talet. Den erkändes internationellt år 1965 under sitt tidigare rasnamn illyrian hound.
I hemlandet Bosnien används den främst som vildsvins hund, men även till jakt på varg, Björn och lokatt. Det är mycket jaktlust i en Barak och de jagar “allt”, så det gäller att vägleda dem till den jakten du vill använda den till.
Baraken är klok och modig och har ett mjukt psyke och fungerar väldigt bra i familjen och med barn. De behöver dock tid att mogna och är “valpig” länge. Dem jagar redan vid ung ålder om de får. Men att få en färdigt utpräglad vildsvins hund som jagar “rätt” tar några år. Mer information om regler för drevprov (anlagsprov) på vildsvin finns här.

Dokumentet för RAS hittar du här: (vi håller på att uppdatera RAS som blir färdig under våren 2021)

mall-for-ras(1)