Styrelsen

Styrelsen Barak klubben:

Mirjam Olofsson, ordförande och avelsfrågor, nyval 2020. Mobil: 0735-353825 stall_bmw@hotmail.com
Agneta Ytterstedt, sekreterare, nyval 2020. Mobil:0730-794521
agneta.y@telia.com
Adnan Spahic, kassör och avelsfrågor, nyval 2020. Mobil: 0735-395953. adnanspahic73@gmail.com
Narcis Hodzic, avelsfrågor och ledamot, nyval 2020. Mobil: 0700-065920.
Naco12@live.se
Nermin Avdagic, valberedning, sammankallande nyval 2020 0739-22 58 39 avdagic@hotmail.com
Björn Olofsson, valberedning, nyval 2020. Mobil: 0708-381305.
stall_bmw@hotmail.com
Dennis Ytterstedt, suppleant, nyval 2020. Mobil: 0702-541997.
dennis.y@telia.com
Mats Nilsson, suppleant, nyval 2020. Mobil:0706-406178
jajjenjakt@gmail.com
Erik Lindholm, revisor, nyval 2021. Tele: 054-861258.
roxvilda@hotmail.com
Bengt Wenderyd, ledamot RAS, nyval 2020
bengt.wenderyd@bredband.net