Styrelsen

Styrelsen Barak klubben:

Mirjam Olofsson, ordförande och avelsfrågor, nyval 2021. Mobil: 0735-353825 stall_bmw@hotmail.com


Agneta Ytterstedt, sekreterare, nyval 2020. Mobil:0730-794521
agneta.y@telia.com


Adnan Spahic, kassör och avelsfrågor, nyval 2021. Mobil: 0735-395953. adnanspahic73@gmail.com

Nermin Avdagic, valberedning, nyval 2021 Tel 0739-22 58 39 avdagic@hotmail.com


Björn Olofsson, valberedning, sammankallande nyval 2021. Mobil: 0708-381305.
stall_bmw@hotmail.com


Dennis Ytterstedt, suppleant, nyval 2021. Mobil: 0702-541997.
dennis.y@telia.com


Mats Nilsson, suppleant, nyval 2021. Mobil:0706-406178
jajjenjakt@gmail.com


Erik Lindholm, revisor, nyval 2021. Tele: 054-861258.
roxvilda@hotmail.com


Bengt Wenderyd, ledamot , nyval 2021
bengt.wenderyd@bredband.net