Styrelsen

Styrelsen Barak klubben:

Mirjam Olofsson, ordförande och avelsfrågor. Mobil: 0735-353825


Agneta Ytterstedt, sekreterare. Mobil:0730-794521


Adnan Spahic, kassör och avelsfrågor. Mobil: 0735-395953.


Björn Olofsson, valberedning, sammankallande samt delegat till SSDV Mobil: 0708-381305.


Dennis Ytterstedt, valberedning. Mobil: 0702-541997.


Mats Nilsson, suppleant. Mobil:0706-406178

Ann Charlotte Larsson, suppleant Telefon 0704197416


Erik Lindholm, revisor. Telefon 054-861258.

Peter Eriksson, ledamot Telefon 0702491175


Bengt Wenderyd, ledamot. Telefon 0705606247